Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2022. Május 1.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2023. Május 1. napja.